Alla SMS-kommandon

Alla tillgängliga SMSgrupp-kommandon och hur du använder dessa.

Skickas till 72120

Skapa gruppen 'nissesgrupp' cmd skapa nissesgrupp
Beställ nytt lösenord cmd lösenord

Skickas till gruppens nummer

Skicka 'hej på er allihopa' till gruppen hej på er allihopa
Lägg till 070112233, peter, och 070445566, johanna, i gruppen /läggtill peter 070112233, johanna 070445566
Gå ur gruppen /stopp
Lista grupper du är med i /grupper
Byt namn till 'nisse' /namn nisse
Se vilket namn du har /namn
Få lista med gruppens medlemmar /medlemmar
Pausa / åter-aktivera SMS från gruppen /tyst